Niebieska i zielona energia w placówkach służby zdrowia

Puckie Centrum Medyczne
Puckie Centrum Medyczne

Wprowadzenie nowych świadczeń, np. usługi rehabilitacyjne, rozwinięta diagnostyka, więcej gabinetów specjalistycznych prowadzi nieuchronnie do wzrostu zapotrzebowania na energię.

I w tym miejscu zaczyna się jedno z wielu zadań, jakie stoją przed właścicielami i menadżerami placówek medycznych. Zadanie to można rozwiązać na wiele sposobów, ale należy uwzględnić w nich co najmniej przyszły koszt świadczonych usług oraz racjonalne wykorzystanie źródeł energii.

Jednym z interesujących przykładów są inwestycje realizowane przez Puckie Centrum Medyczne, które zrealizowała spółka ErTerm z Grupy NATURALNA ENERGIA.

Inwestor pozostawiając do dalszej eksploatacji kocioł gazowy rozbudował węzeł energetyczny o mikrokogenerator gazowy MCHP-XRGI15 oraz powietrzną pompę ciepła OCHSNER Air 41a.

Czynników, które zadecydowały o realizacji tego typu inwestycji było kilka. Głównym zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie takich rozwiązań, które poza sezonem grzewczym umożliwiłyby wyeliminowanie pracy kotła o dużej, jednostkowej mocy. Kocioł uruchamiając się na krótkie okresy działał z bardzo niską sprawnością i stanowił znaczny koszt w funkcjonowaniu placówki. Ważną przesłanką w podjęciu decyzji była także chęć inwestora do wdrożenia urządzeń, które można poprzez układy hydrauliki i automatyki ze sobą łączyć, uzyskując efekt synergii i których obsługa może być prowadzona poprzez internet.

W dłuższej perspektywie czasu, celem inwestora jest także przygotowanie takiej infrastruktury, aby w przyszłości móc płynnie zarządzać energią elektryczną, ciepłem i chłodem w całym obiekcie. Dlatego też oprócz instalacji powietrznej pompy ciepła oraz mikrokogeneratora gazowego, została przeprowadzona gruntowna modernizacja maszynowni, w tym zamiana dotychczasowych pomp obiegowych wraz z osprzętem na nowoczesne, już z modulacją mocy.