Realizacje

Niebieska i zielona energia w placówkach służby zdrowia

Wprowadzenie nowych świadczeń, np. usługi rehabilitacyjne, rozwinięta diagnostyka, więcej gabinetów specjalistycznych prowadzi nieuchronnie do wzrostu zapotrzebowania na energię.

Inwestycja Aleksandrów Łódzki

Pompy ciepła w gospodarce zasobami mieszkaniowymi gminy

Gmina Aleksandrów Łódzki realizuje odważny projekt kompleksowego wykorzystania OZE w ponad 100 obiektach mieszkaniowych. Priorytety to m.in.: walka ze smogiem, poprawa warunków bytowych mieszkańców kamienic, rewitalizacja i podniesienie efektywności energetycznej w zarządzanych budynkach.