Instalacja, uruchomienie & serwis instalacji grzewczych, wentylacyjnych, chłodniczych

Wykonujemy instalacje grzewcze, wentylacyjne i chłodnicze. Uruchamiamy je oraz serwisujemy. Nasz instalacje oparte są na:
  • pompach ciepła: gruntowych, powietrznych, bezpośredniego odparowania,
  • rekuperatorach, gruntowych wymiennikach ciepła,
  • źródłach konwencjonalnych: gazowych, olejowych, elektrycznych i sieci ciepłowniczych,
  • układach biwalentnych, kogeneratorach, agregatach wody lodowej, systemach VRF.